NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM

Phần mềm hỗ trợ bán hàng, quản lý và chăm sóc khách hàng cho các cửa hàng, siêu thị mini chuyên về nông sản và thực phẩm

Kiều Oanh
  •  LỢI ÍCH BÁN HÀNG:

_Quản lý, sắp xếp hàng hóa theo từng ngành hàng, nhóm hàng đặc thù.

_Quản lý được hàng xuất , nhập, hủy do hư hỏng, và thời gian nhập hàng.

_Cùng một mặt hàng nhưng nhiều nhà cung cấp, nhiều hãng khác nhau và giá tiền cũng khác nhau, phần mềm Softdola sẽ ghi nhớ hết toàn bộ.

_Dễ dàng tìm kiếm mặt hàng và nhà cung cấp để tạo đơn hàng.

  • QUẢN LÝ TỒN KHO:

_Quản lý được hàng hóa, có thể quản lý theo phân loại từng nhóm hàng hóa.

_Quản lý được số lượng tồn kho để linh hoạt trong việc nhập kho.

_Dễ dàng trong việc kiểm kho định kì.

  • BÁO CÁO:

_Báo cáo nhanh chóng về doanh thu từng ngày, từng tháng, năm hay quý.

_Báo cáo số lượng xuất nhập theo từng thời điểm chủ cửa hàng muốn xem.

_Báo cáo doanh thu của từng nhân viên.

  • CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:

_Có đầy đủ các thông tin chi tiết về cá nhân khách hàng,

_Chi tiết về đơn mua hàng, trả hàng và số lần mua hàng của khách hàng.

_Có thể lên lịch hẹn để chăm sóc lại khách hàng.

  • QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

- Quản lý hồ sơ nhân viên

- Tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên, phân quyền chi tiết đến từng chức năng

- Quản lý thời gian, ca làm việc của nhân viên

  ĐẶC BIỆT CÓ THỂ QUẢN LÝ CỬA HÀNG VÀ BÁO CÁO MỌI LÚC MỌI NƠI.